Home   Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Najčastejšie kladené otázky

Aká je teplota vody?

Teplota vody sa pohybuje v rozpätí od 31 do 33 stupňov, pričom voda sa
pravidelne kontroluje aby spĺňala hygienické normy.

Koľko nás bude v bazéne?

Každé dieťa s jedným rodičom, (max. 6-7 dospelých s dieťaťom) a
samozrejme inštruktor.

Aké veci si potrebujem priniesť so sebou na kurz?

  • osušku pre dieťa
  • osušku pre rodiča (príp. župan)
  • plienku na plávanie
  • plavky pre rodiča
  • prezúvky k bazénu pre rodiča
  • sprchový gel pre seba aj dieťa

Môžu ísť do vody naraz otec aj matka dieťaťa?

Počas kurzu môže ísť do vody vždy len jeden rodič, pričom sa rodičia
môžu aj striedať (jednu hodinu jeden, ďalšiu druhý). Odporúčame na
základe našich skúseností, aby počas prvého kurzu plával s dieťaťom
len jeden rodič. Druhý sa môže samozrejme zúčastniť lekcie na brehu
(je nutné priniesť si prezúvky, krátke nohavice a tričko, nakoľko v
priestoroch bazéna je z hygienických dôvodov zakázané chodiť oblečený)

Aká bude cena za kurz, spôsob platby?

Základná cena za kurz je 120,- EURO. Ak plávate 1x do týždňa tak 60,- eur. Kurzovné môžete uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK93 7500 0000 0040 3070 8921 (ČSOB), alebo SK28 0200 0000 0042 2710 6959 (VÚB), ako variabilný symbol uviesť číslo VS na výzve k úhrade, ktorá vám príde pred začiatkom kurzu a do poznámky uviesť jeho meno, a prevádzku (BB, KOV, BR), aby sme mohli platbu identifikovať, prípadne v hotovosti pri nástupe.

Ako bude prebiehať náhrada vymeškaných hodín počas kurzu? (ak ochoriem
ja alebo dieťa)

Počas jedného kurzu má rodič nárok na 2 náhradné lekcie, (pri plávaní 1x krát do týždňa 1), pokiaľ sú riadne ospravedlnené. Je potrebné odhlásiť sa v rezervačnom systéme deň vopred do 20:00 hod. (len v Brusne do 10:00 hod. v deň lekcie). Na náhradné lekcie sa prihlasujete sami v rezervačnom systéme na akýkoľvek deň a hodinu, ktoré vám systém ponúkne podľa veku dieťaťka. Náhradné hodiny treba vyčerpať do 3 mesiacov od vzniknutia náhrady, v opačnom prípade Vám nárok na náhradu zaniká. Po dohode je možné náhradné lekcie odrátať aj z ceny kurzovného na nasledujúci kurz. (len V Brusne, až po nazbieraní plného počtu lekcií v kurze 8/4)

Od akého veku môže chodiť dieťa plávať?

Od 4 mesiacov. Deti mladšie ako 4 mesiace by ešte nemali navštevovať
organizované formy skupinového “plávania”. Pediatri neodporúčajú začať
chodiť “plávať” skôr, ako dieťa samo udrží hlavičku. Pre deti staršie
ako 4 roky je už vhodné zvoliť iný vyučovací druh plaveckého výcviku.

Ako dlho trvá kurz, ako často sa pláva a koľko stojí?

Jeden kurz trvá 4 týždne. Pláva sa 2x do týždňa, (alebo 1x) v kombináciách
lekcií, ktoré sú dané. Cena kurzu je 120,-  (60,-) eur. Kurz v sebe zahŕňa 8 (4)
metodicky pripravených lekcií.

Koľko trvá samotná lekcia a príprava na ňu?

Príprava trvá 15-20 minút na suchu, samotná lekcia v bazéne vedená
inštruktorkou 30 minút a adaptácia a vysušenie po plávaní minimálne 15
minút.

Môže prísť s dieťaťom na cvičenie a plávanie niekto iný ako rodič?

Áno, pokiaľ ho dieťa pozná a je na neho zvyknuté.

Čo ak bude dieťa na hodinách stále plakať a nezapájať sa do činností?

Aklimatizácia dieťaťa môže trvať krátko ale aj veľmi dlho. Každé dieťa
je individuálne a platia naň individuálne rady. Najlepšie je vyhnúť sa
s dieťaťom stresu a prísť aj na hodinu o niečo skôr ako prichádzajú
ostatné detičky. Tak si v kľude a v pokoji zvykne na nové prostredie.
Keď tam bude cítiť pokoj a bezpečie, bude sa aj pokojne prejavovať.
Nemajme ale na deti vysoké nároky, ide predsa o uvoľnené učenie formou
hry. Po niekoľkoročných skúsenostiach môžeme povedať, že každé dieťa si skôr
či neskôr zvyklo… 🙂

Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

Priamo na našej stránke: https://www.husatka.sk/prihlaska