Home   Náš cieľ

Náš cieľ

5

Cieľ našich plaveckých jasličiek

Našim cieľom sú šťastné a dobre prospievajúce deti a spokojní rodičia. Nepodporujeme prehnanú súťaživosť rodičov,ktorí neraz chcú, aby sa práve ich „Húsatko” potápalo hneď po prvej lekcii a preplávalo bazén v dvoch rokoch.

Približne do štyroch rokov deti nezaťažujeme prehnaným nácvikom plaveckých spôsobov, pretože psychomotorický vývoj nie je na takéto zručnosti dostatočne zrelý. Naopak prehlbujeme plavecké zručnosti detí: potápanie, výdych do vody, orientáciu pod vodou, splývavé polohy na bruchu a na chrbte, pády a skoky do vody s potopením a vyplávaním na hladinu, znakové a kraulové nohy. K nácviku týchto zručností pri plávaní detí najčastejšie používame hru, básničky, riekanky, pesničky.

Priali by sme si, aby sa deti na naše plavecké jasličky tešili a preto ich do ničoho príliš nenútime.

Mamičkám ale aj oteckom tak ponúkame možnosť naučiť sa dobre rozumieť svojmu dieťatku, správne ho nosiť, bezpečne s ním manipulovať na suchu i vo vode a vychutnávať si tak pocity šťastia s bábätkom. V plaveckých jasličkách vždy rešpektujeme psychomotorický vývoj dieťaťa a všetky pohybové aktivity vo vode aj na suchu z neho vychádzajú.