Home   Čo je plávanie bábätiek?

Čo je plávanie bábätiek?

husatka_www_slideII_04

V plaveckých jasličkách často dostávame od rodičov otázku, či sa ich dieťa naučí v kurze plávať. Fotky bábätiek „plávajúcich” pod vodou vyzerajú dôveryhodne, ale v skutočnosti ide len o takzvané niekoľkosekundové vznášanie sa, čo s plávaním nemá nič spoločné.

Pod pojmom plávanie detí od štyroch mesiacov si nemožno predstaviť klasický plavecký výcvik. Dieťa ešte nie je zrelé na chápanie a zvládanie náročného pohybového učenia, zložitej koordinácie pohybov, či osvojenie si rôznych plaveckých spôsobov. Pri detskom plávaní ide predovšetkým o radosť z aktívneho pohybu a hry vo vode.

Pod pojmom plávanie detí možno chápať harmonický pohyb dieťatka vo vode, ktorého zámerom okrem psychomotorického rozvoja je, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou, naučilo sa reagovať na rôzne, aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať.

Pri plávaní v plaveckých jasličkách dieťa prežíva silné emocionálne zážitky a v skupine iných detí a rodičov vníma svoje často prvé detské kontakty. Plávaním s rodičmi sa upevňujú citové väzby. Všetci sú v bazéne blízko – rodičia i deti, sú na rovnakej úrovni nad hladinou vody. Pre dieťa je to často prvý veľký spoločenský zážitok mimo domu.