Home   Plavecký výcvik pre MŠ

Plavecký výcvik pre MŠ


Trvanie: 1 týždeň (5 dní)
Miesto: plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica – relaxačný bazén
Cena: 38,- € / dieťa

V cene je zahrnuté:
– prenájom bazéna, (v čase výcviku pre verejnosť uzavretý)
– plavecké pomôcky potrebné k výcviku
– kvalifikované inštruktorky, (podľa počtu detí, max. 6 detí na 1 inštruktorku)
– spoločná fotografia na pamiatku
– laminovaný DIPLOM s vlastnou fotografiou
– DVD s fotgrafiami a s videami z výcviku (aj „podvodné“)
V pripade záujmu zabezpečíme dopravu mikrobusom (+10 eur)

Výhody:
– dostatočne teplá voda pre deti predškolského veku (32“C)
– aktívny výcvik (všetky deti sú počas celej lekcie vo vode)
– plavecké opasky uľahčujúce nácvik správnej polohy pri plávaní
– skúsenosti inštruktoriek, ktoré vedú predplaveckú prípravku (škôlku) HÚSATKÁ pre deti od 4 do 6 rokov v plaveckom bazéne na plavárni Štiavničky

Cieľ:
Nácvik základných plaveckých zručností – zanorenie, splývanie, padanie, skákanie (aj „rybičku“), správne dýchanie, orientácia pod hladinou, lovenie z dna bazéna, kraulové a znakové nohy, postupne nácvik plav. štýlu prsia…).